Privacy policy

Alt på Sarpsborg Data AS sine nettsider er beskyttet av åndsverksloven.

Kopiering av materiale er ikke tillat uten samtykke av Sarpsborg Data AS.

Alle brudd på våre retningslinjer vil bli strafferettslig forfulgt.