Våre kjerneverdier

P – Pålitelige
Vi skal være pålitelige og holde det vi lover. Hos oss skal du som kunde føle trygghet og vite at dine
interesser er ivaretatt.

E – Engasjerte
Vi skal være engasjerte i våre kunders ønsker og behov. Våre medarbeidere skal ha interesse for
faget og jobbe løsningsorientert og effektivt.

N – Nyskapende
Vi skal være nyskapende og kreative i vår måte å jobbe på. Vi er alltid åpne for nye ideer og løsninger.

H – Hjelpsomme
Vi skal opptre hjelpsomt og søke konstruktive løsninger. Hos oss skal du som kunde alltid få hjelp
enten det er av oss direkte eller gjennom våre mange relasjoner.

Jon Martin Enger

Daglig Leder

 
922 43 151

Pål André Johansen

Teknisk Ansvarlig

 
969 09 018

Kevin Nilsen

IT-lærling

 
406 21 599

Matias Lavasani

IT-lærling

 
969 16 970

Ruben Magnussen

IT-Lærling

 
459 19 409

Thomas Kruse

Fotograf

 
902 54 402

Henrik Walberg

Dronefotograf

 
69 16 96 69