Våre kjerneverdier

P – Pålitelige
Vi skal være pålitelige og holde det vi lover. Hos oss skal du som kunde føle trygghet og vite at dine
interesser er ivaretatt.

E – Engasjerte
Vi skal være engasjerte i våre kunders ønsker og behov. Våre medarbeidere skal ha interesse for
faget og jobbe løsningsorientert og effektivt.

N – Nyskapende
Vi skal være nyskapende og kreative i vår måte å jobbe på. Vi er alltid åpne for nye ideer og løsninger.

H – Hjelpsomme
Vi skal opptre hjelpsomt og søke konstruktive løsninger. Hos oss skal du som kunde alltid få hjelp
enten det er av oss direkte eller gjennom våre mange relasjoner.

Jon Martin Enger

Daglig Leder

 
922 43 151

Pål André Johansen

Key account manager

 
406 21 599

Kevin Nilsen

IT-konsulent

 
406 15 888

Matias Lavasani

Teknisk ansvarlig

 
406 15 777

Ruben Magnussen

IT-Lærling

 
406 15 999

Thomas Kruse

Fotograf (Innleid)

 
902 54 402

Henrik Walberg

Dronefotograf (Innleid)

 
69 16 96 69